halkalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi kıvırarak halka biçimine getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yer veya şeyin çevresini çember biçiminde kuşatmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-ka-la-mak