halka oyunları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

El ele tutuşup çember biçiminde dizilerek oynanan oyunlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-ka o-yun-la-rı