halka dizilişli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı eksen çevresinde dizilmiş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-ka di-zi-liş-li