halka ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥalḳa

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çember biçiminde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çember biçiminde dizilmiş topluluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 18 santimetre çapında, 28 milimetre kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "halka dizilişli" "halka oyunları" "halka yay" "nişan halkası" "yıl halkası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-ka