halk yardakçısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halkı kışkırtan, kötü yola sevk eden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Halkın hoşuna gidecek davranışlarda bulunarak kendine avantaj sağlayan kimse, popülist


Hecelenişi / Hecelemesi;
halk yar-dak-çı-sı