halk ozanlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk ozanı olma durumu, halk şairliği, saz şairliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
halk o-zan-lı-ğı