halk otobüsü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kentlerde ulaşım hizmeti veren özel sektöre ait toplu taşıma aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
halk o-to-bü-sü