halk edebiyatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
halk e-de-bi-ya-tı