halk bilgisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk biliminin, çevreyi oluşturan canlı, cansız doğal nesnelerle ilgili inanç ve uygulamaları konu alan dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
halk bil-gi-si