halazade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halanın oğlu, hala oğlu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāle + Farsça zāde


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-la-za-de