halayıktan kadın olmaz gül ağacından odun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her şey, kendisinden beklenen görevi yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-la-yık-tan ka-dın ol-maz gül ağa-cın-dan odun