halıhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halı dokunan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe halı + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-lı-ha-ne