haksızlığa uğramak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

adalete aykırı bir duruma düşmek, haksızlıkla karşılaşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak-sız-lı-ğa uğ-ra-mak