haklayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haklama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Haklamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak-la-ya-bil-mek