haklaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki taraf birbirine hakkını verip alacak verecekleri kalmamak, ödeşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak-laş-mak