hakkımüktesep ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kazanılmış hak. "(Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaḳḳ + mukteseb


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak-kı-mük-te-sep