hakaretamiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hakaret içeren, hakaret dolu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaḳāret + Farsça -āmīz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ka-re-ta-miz