hakanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hakan olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hakanın egemenliğindeki ülke

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hakanın yönetimi


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-kan-lık