hak kısıtlaması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hak ihlali. "(Bir kimseye kanunlarla belirlenen bazı hakları engelleme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak kı-sıt-la-ma-sı