hakşinas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haktanır. "(Herkesin hakkını gözeten kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaḳḳ + Farsça -şinās


Hecelenişi / Hecelemesi;
hak-şi-nas