hain ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hıyanet eden "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāʾin

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötü niyeti olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sitemli bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

İlişkili birleşik kelimeler; "vatan haini"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-in