haile ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok acıklı olay

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça hāʾile

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Manzum biçimde yazılmış trajedi

Özelliği / Tipi / Türü; "edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ile