hafiflemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir sebeple eski ağırlığı azalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkisi, gücü azalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıkıntıdan kurtulmak, rahatlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-fif-le-mek