hafif güverte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ana güverteyi güneşten korumak için yapılan özel güverte, tente güvertesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-fif gü-ver-te