hadisesiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olaysız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olaysız bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-di-se-siz