hadise ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olay. "(Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥādis̱e


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-di-se