haddini bilmeyene bildirirler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara sert karşılıklarla gereken dersler verilir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
had-di-ni bil-me-ye-ne bil-di-rir-ler