hadde fabrikası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Som demire çubuk, köşebent, levha, ray vb. biçimler verilen yapımevi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
had-de fab-ri-ka-sı