hadde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delikleri olan çelik araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥādde

İlişkili birleşik kelimeler; "hadde fabrikası" "haddehane"

Hecelenişi / Hecelemesi;
had-de