hadım ağası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harem ağası. "(osmanlı saraylarında ve büyük konaklarda haremle selamlık arasında hizmet gören zenci köle)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-dım a-ğa-sı