hacir altına almak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısıtlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Medeni Kanun'a göre çeşitli haklarını kullanmaya yetkili olan kişinin bu haklarını mahkeme kararı ile elinden almak, haklarını kullanma bakımından kısıtlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "hukuk"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık, bunama vb. sebeplerden dolayı davranışlarının nasıl sonuç vereceğini bilemeyen bir kişiyi mahkeme aracılığıyla mal ve mülk yönetimi bakımından kısıtlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-cir al-tı-na al-mak