haber bülteni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayımladıkları kısa metin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ber bül-te-ni