habbesi kalmadı veya yok ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kalmadı, bitti, tükendi` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
hab-be-si kal-ma-dı veya yok