haşmetlilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görkemlilik. "(görkemli olma durumu, anıtsallık, gösterişlilik, ihtişamlılık, şatafatlılık, muhteşemlik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
haş-met-li-lik