ne demek?

Haşlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

haş-la-ya-bil-mek


Haşlamaya gücü yetmek