haşlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haşlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Haşlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
haş-la-ya-bil-mek