haşlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haşlama işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaynar su vb. ile yanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
haş-lan-mak