haşat olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bozulmak, kullanılamaz duruma gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

yorulmak, perişan olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-şat ol-mak