haşat etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bozmak, kullanılmaz duruma getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

birini dövmek, perişan etmek, aşırı ölçüde hırpalamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-şat et-mek