ne demek?

Biraz haşarı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-şa-rı-ca


(haşarı'ca) Haşarıya yakışır bir biçimde, haşarı gibi

Tipi / Türü;

zarf