haşadı çıkmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bozulmak, işe yaramaz duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok yorulmak, bitkinleşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-şa-dı çık-mak