haşa huzurdan veya huzurunuzdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uygunsuz bir şey söylemek zorunda kalındığında bağışlanma dileği anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-şa hu-zur-dan veya hu-zu-ru-nuz-dan