haçı suya atma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortodoks Hristiyanların bir din töreni olarak kışın suya haç atmaları


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-çı su-ya atma