hâllenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir duruma girmek, değişmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendinden geçmek, bayılır gibi olmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye karşı istek duymak


Hecelenişi / Hecelemesi;
hâl-len-mek