hâlihazırda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bugünlerde, son zamanlarda

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şimdi, şu anda


Hecelenişi / Hecelemesi;
hâ-li-ha-zır-da