hâkimiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Egemenlik. "(milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥākimiyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
hâ-ki-mi-yet