hâk ile yeksan olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yapı, şehir vb. temelinden yıkılıp harap olmak, bütünüyle ortadan kalkmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
hâk ile yek-san ol-mak