guruldamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sindirim yollarından bir sıvı geçerken `gur gur` diye ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gu-rul-da-mak