gurk etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

tavuk kuluçkaya yatmak isterken veya yavrularını çağırırken `gurk gurk` diye ses çıkarmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gurk et-mek