gurbetzede ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gurbete düşmüş kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ġurbet + Farsça -zede


Hecelenişi / Hecelemesi;
gur-bet-ze-de