ne demek?

Bir geminin kullanılan bölümünün ton birimi cinsinden karşılığı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Kökeni;

"İngilizce gross ton"

Hecelenişi / Hecelemesi;

gros-ton